TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-220623-0261

Họ tên người nộp: Nguyễn Thị Cẫm Giang
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thị Cẫm Giang
Địa chỉ: ấp Đông Hưng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 28/06/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
0
6
2
1
7
 Đang online: 169