TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.21.23.H04-220623-0215

Họ tên người nộp: THÁI THỊ SIẾU
Tổ chức/Cá nhân: THÁI THỊ SIẾU
Địa chỉ: KHÓM 1
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 30/06/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
0
6
3
9
4
 Đang online: 160