TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-220623-0139

Họ tên người nộp: LÊ HOÀNG HÂN
Tổ chức/Cá nhân: LÊ HOÀNG HÂN
Địa chỉ: LONG ĐỨC
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 28/06/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
0
6
4
3
3
 Đang online: 158