TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.08.H04-220623-0065

Họ tên người nộp: Phan Thanh Nhàn
Tổ chức/Cá nhân: Phan Thanh Nhàn
Địa chỉ: ấp hành Chính
Lĩnh vực: Đường bộ
Tên hồ sơ: Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 27/06/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
0
6
4
5
4
 Đang online: 158