THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ KHÔNG GIẢI QUYẾT

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.23.H04-220308-0518 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-220308-0518 TB_TREHAN
2 000.00.23.H04-210531-0027 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-210531-0027 TB_TREHAN
3 1951222101389 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 1951222101389 TB_TREHAN
4 1951222101477 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 1951222101477 TB_TREHAN
5 1951222101121 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 1951222101121 TB_TREHAN
6 9928182005716 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9928182005716 TB_TREHAN
7 9916262100334 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916262100334 TB_TREHAN
8 9916292010038 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916292010038 TB_TREHAN
9 9916292010001 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916292010001 TB_TREHAN
10 9916292009546 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916292009546 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
0
6
0
8
4
 Đang online: 115