TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
Mã thủ tục hành chính: 1.009900.000.00.00.H04
Đơn vị: Công an Tỉnh
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực
Phòng cháy chữa cháy
Bộ thủ tục hành chính Cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

Thời hạn giải quyết Không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Phòng CS PCCC và CNCH
Kết quả thực hiện
Giấy thông báo phục hồi hoạt động của cơ sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Cơ quan được ủy quyền
Không
Cơ quan phối hợp
Không
Lệ phí

Không

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng Cấp tỉnh
Căn cứ pháp lý

- Luật số 27/2001/QH10, ngày 29/6/2001 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy;

- Luật số 40/2013/QH13, ngày 22/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

File đính kèm
Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận đăng ký TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì in phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ;

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xử lý hồ sơ;

- Sau khi Quyết định phục hồi hoạt động đã được lãnh đạo đơn vị ký duyệt, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ sẽ đóng dấu và chuyển kết quả xuống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động (Mẫu số PC15 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). 1 0
Những trường hợp cụ thể
Số bộ hồ sơ
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý

- Luật số 27/2001/QH10, ngày 29/6/2001 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy;

- Luật số 40/2013/QH13, ngày 22/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đã loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc khắc phục các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
6
9
5
2
 Đang online: 171
ipv6 ready