TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.29.28.H04-211027-0055

Họ tên người nộp: Lương thị Danh
Tổ chức/Cá nhân: Lương Thị Danh
Địa chỉ: Ấp Bà Hiên
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 27/10/2021
Ngày hẹn trả: 08/12/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
5
4
5
4
7
 Đang online: 907