TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-211027-0148

Họ tên người nộp: DƯƠNG VĂN HÒA
Tổ chức/Cá nhân: DƯƠNG VĂN HÒA
Địa chỉ: BÌNH LỄ
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 27/10/2021
Ngày hẹn trả: 01/11/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
5
4
9
7
5
 Đang online: 846