TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
2
3
2
5
7
 Đang online: 193
ipv6 ready