TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Người có công Mức 2
2 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Người có công Mức 2
3 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Người có công Mức 2
4 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Người có công Mức 2
5 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Người có công Mức 2
6 Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Người có công Mức 2
7 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Người có công Mức 2
8 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Môi trường

Mức 4

Đăng ký

9 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng chống thiên tai Mức 2
10 Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Việc làm

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
9
1
6
2
 Đang online: 175
ipv6 ready