TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 18 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Phòng cháy chữa cháy Mức 2
2 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy Mức 2
3 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy Mức 2
4 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy Mức 2
5 Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy Mức 2
6 Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy Mức 2
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh. Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Mức 2
8 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh. Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự Mức 2
9 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy Mức 2
10 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
5
2
4
8
3
 Đang online: 113
ipv6 ready