TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.29.28.H04-221130-0164

Họ tên người nộp: Nguyễn thị Năm
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn thị Năm
Địa chỉ: ấp kinh xáng
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 30/11/2022
Ngày hẹn trả: 02/12/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
2
9
4
7
4
6
 Đang online: 81