THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ KHÔNG GIẢI QUYẾT

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.23.H04-230530-0539 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-230530-0539 TB_TREHAN
2 000.00.23.H04-230526-0053 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-230526-0053 TB_TREHAN
3 000.00.23.H04-230525-0674 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-230525-0674 TB_TREHAN
4 000.00.23.H04-230525-0028 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-230525-0028 TB_TREHAN
5 000.00.23.H04-230524-0414 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-230524-0414 TB_TREHAN
6 000.00.23.H04-230524-0426 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-230524-0426 TB_TREHAN
7 000.00.23.H04-230522-0573 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-230522-0573 TB_TREHAN
8 000.00.23.H04-230522-0221 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-230522-0221 TB_TREHAN
9 000.00.23.H04-230413-0037 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-230413-0037 TB_TREHAN
10 000.21.25.H04-221024-0359 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.21.25.H04-221024-0359 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
3
3
4
6
 Đang online: 128
ipv6 ready