TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-230331-0059

Họ tên người nộp: Huỳnh Thùy Trân và Nguyễn Văn Phô
Tổ chức/Cá nhân: Huỳnh Thùy Trân và Nguyễn Văn Phô
Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng 2
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký kết hôn
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 31/03/2023
Ngày hẹn trả: 03/04/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
0
3
3
1
 Đang online: 127
ipv6 ready