TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 9 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục chứng thực di chúc Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

5 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

9 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
4
8
9
3
0
8
 Đang online: 165
ipv6 ready