DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Mã thủ tục hành chính: 3.000160.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã