TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tham nhũng Mức 2
2 Thủ tục thực hiện việc giải trình Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tham nhũng Mức 2
3 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng, chống tham nhũng Mức 2
4 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 4

Đăng ký

8 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Giải quyết tố cáo Mức 2
9 Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Việc làm

Mức 4

Đăng ký

10 Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
5
4
3
3
8
 Đang online: 85
ipv6 ready