TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-230317-0397

Họ tên người nộp: NGUYỄN VĂN NHÂN
Tổ chức/Cá nhân: cá nhân
Địa chỉ: ẤP LONG THÀNH
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 17/03/2023
Ngày hẹn trả: 22/03/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
0
8
1
0
4
 Đang online: 127
ipv6 ready