TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.23.H04-230315-0258

Họ tên người nộp: TRẦN HOÀNG GIANG
Tổ chức/Cá nhân: TRẦN HOÀNG GIANG ( NGUYỄN THỊ XUÂN VUI)
Địa chỉ: Thửa 124, tờ 29, đ.Quy hoạch
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xây Dựng
Tên hồ sơ: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Trạng thái hồ sơ: Đang xử lý
Ngày nhận: 15/03/2023
Ngày hẹn trả: 05/04/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
2
9
2
0
0
 Đang online: 82
ipv6 ready