TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

2 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

4 Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
2
3
2
7
6
 Đang online: 187
ipv6 ready