TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 91 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Chính sách thuế Mức 2
2 Trả lại giấy phép tài nguyên nước (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước Mức 2
3 Đăng ký khai thác nước dưới đất (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước Mức 2
4 Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước Mức 2
5 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
6 Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
7 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
8 Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
9 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
10 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bạc Liêu Đất đai Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
4
2
8
6
 Đang online: 104
ipv6 ready