TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 19 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Bạc Liêu Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

2 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Bạc Liêu Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

3 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Mức 3

Đăng ký

4 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trồng trọt

Mức 3

Đăng ký

5 Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản

Mức 3

Đăng ký

6 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

7 Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

8 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Chi cục Thủy sản Thủy sản

Mức 3

Đăng ký

9 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Chi Cục Thủy sản Thủy sản

Mức 3

Đăng ký

10 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủy sản

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
7
7
9
3
4
 Đang online: 161