TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 78 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

2 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Môi trường

Mức 4

Đăng ký

3 Đăng ký kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký lại khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

7 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

8 Đăng ký lại kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9 Đăng ký lại khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
1
3
9
8
6
 Đang online: 72
ipv6 ready