TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng LĐTBXH
Mã thủ tục hành chính: 1.000684.000.00.00.H04
Đơn vị: UBND Huyện Hòa Bình
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực
Bảo trợ xã hội
Bộ thủ tục hành chính Cấp Huyện
Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện
Kết quả thực hiện
Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực 06/03/2019
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng Cấp huyện
Căn cứ pháp lý

103/2017/NĐ-CP 103/2017/NĐ-CP 12-09-2017 Chính phủ

File đính kèm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 - Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép. 1 0
2 - Giấy phép hoạt động. 1 0
3 - Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động. 1 0
Những trường hợp cụ thể
Số bộ hồ sơ 1
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng LĐTBXH
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý

103/2017/NĐ-CP 103/2017/NĐ-CP 12-09-2017 Chính phủ

TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
- Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động. - Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
3
3
3
4
 Đang online: 126
ipv6 ready