TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3405212016541

Họ tên người nộp: Lê Văn Dũng
Tổ chức/Cá nhân: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Ấp Nội Ô
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 14/05/2021
Ngày hẹn trả: 17/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
9
8
7
8
7
 Đang online: 202