TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3405162018167

Họ tên người nộp: Đặng Thị Yến
Tổ chức/Cá nhân: Đặng Thị Yến
Địa chỉ: Ấp Bà Hiên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 14/05/2021
Ngày hẹn trả: 24/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
9
8
8
4
4
 Đang online: 242