TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1092625210761

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: NGÔ THỊ XẠI
Địa chỉ: ẤP BIỂN ĐÔNG B
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 14/05/2021
Ngày hẹn trả: 25/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
9
8
9
4
8
 Đang online: 217