TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính: Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Mã thủ tục hành chính: 1.000132.000.00.00.H04
Đơn vị: UBND Xã Phước Long
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực
Phòng chống tệ nạn xã hội
Bộ thủ tục hành chính Cấp Xã
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 03 (ba) ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết Trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã
Kết quả thực hiện
Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan được ủy quyền
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Không có thông tin
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng
Căn cứ pháp lý


Nghị định 94/2010/NĐ-CP

File đính kèm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình.
Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình.

STT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản chính Bản sao Biểu mẫu Văn bản quy định Văn bản quy định đính kèm
1 Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: Tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình. 1 0
2 Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy. 1 0
3 Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy. 1 0
Những trường hợp cụ thể
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
TTHC bị sửa đổi bổ sung
TTHC hiện tại
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
TTHC sửa đổi, bổ sung
TTHC bị thay thế
Căn cứ pháp lý


Nghị định 94/2010/NĐ-CP

TTHC thay thế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình.

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
4
0
4
3
9
 Đang online: 137
ipv6 ready