TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

2 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

3 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng chống tệ nạn xã hội Mức 2
4 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

5 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo vệ chăm sóc trẻ em Mức 2
6 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo vệ chăm sóc trẻ em Mức 2
7 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND cấp xã - Tỉnh Bạc Liêu Bảo vệ chăm sóc trẻ em Mức 2
8 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo vệ chăm sóc trẻ em Mức 2
9 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký Bảo vệ chăm sóc trẻ em Mức 2
10 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã Các cơ sở giáo dục khác Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
3
5
1
6
6
 Đang online: 89
ipv6 ready