Thống kê


Năm
Đơn vị

Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
7
5
0
3
6
2
 Đang online: 182