TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 136 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân cấp xã Các cơ sở giáo dục khác Mức 2
2 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Các cơ sở giáo dục khác Mức 2
3 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân cấp xã Các cơ sở giáo dục khác Mức 2
4 Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cơ quan công an đăng ký Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

7 Thông báo thành lập tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Mức 4

Đăng ký

8 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Mức 4

Đăng ký

9 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Mức 4

Đăng ký

10 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng chống thiên tai Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
8
8
8
5
 Đang online: 173
ipv6 ready