TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.25.23.H04-211014-0207

Họ tên người nộp: TRẦN HỒNG TIẾN
Tổ chức/Cá nhân: TRẦN HỒNG TIẾN
Địa chỉ: PHƯỜNG 8
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 14/10/2021
Ngày hẹn trả: 15/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
0
5
1
8
0
3
 Đang online: 1037