TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.29.H04-211125-0155

Họ tên người nộp: Trịnh Bình Phương
Tổ chức/Cá nhân: Trịnh Bình Phương
Địa chỉ: Ấp 4
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 25/11/2021
Ngày hẹn trả: 02/12/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
9
8
5
9
4
 Đang online: 263