TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-211126-0073

Họ tên người nộp: Châu Hiệp
Tổ chức/Cá nhân: Châu Hiệp
Địa chỉ: ấp Tam Hưng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký lại khai sinh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 01/12/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
9
9
0
4
9
 Đang online: 261