TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-211126-0008

Họ tên người nộp: Đặng Văn Chung
Tổ chức/Cá nhân: Đặng Văn Chung
Địa chỉ: ấp trung hưng 2
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 07/01/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
9
8
5
8
8
 Đang online: 258