TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-211126-0006

Họ tên người nộp: Nguyễn Văn Đức
Tổ chức/Cá nhân: Đặng Thị Chính
Địa chỉ: ấp Tam Hưng
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 31/12/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
9
9
3
6
9
 Đang online: 311