TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-211125-0171

Họ tên người nộp: Nguyễn Thùy Dung
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Địa chỉ: ấp Tam Hưng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký khai sinh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 25/11/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
9
8
6
0
4
 Đang online: 262