TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-211126-0147

Họ tên người nộp: LÊ THỊ TUYỀN
Tổ chức/Cá nhân: LÊ THỊ TUYỀN
Địa chỉ: LONG THÀNH
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 01/12/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
8
4
4
6
2
9
 Đang online: 233