TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-230127-0145

Họ tên người nộp: Đặng Công Đầy
Tổ chức/Cá nhân: Đặng Công Đầy
Địa chỉ: ấp Cái Ngay
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 27/01/2023
Ngày hẹn trả: 01/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
0
7
9
9
6
 Đang online: 111
ipv6 ready