THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty TNHH MTV RPM Việt Nam Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho Công ty TNHH MTV RPM Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công thương
2 CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) Xúc tiến thương mại Sở Công thương
3 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
4 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
5 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long
6 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long
7 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
8 CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) Xúc tiến thương mại Sở Công thương
9 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long
10 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
0
7
8
6
9
 Đang online: 130
ipv6 ready