THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.26.H04-230320-0022 Đề nghị chủ hồ sơ LÝ BÔNG bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-230320-0022 TB_TREHAN
2 000.00.26.H04-230320-0010 Đề nghị chủ hồ sơ TRƯƠNG VĂN CHÍNH bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-230320-0010 TB_TREHAN
3 000.00.26.H04-230317-0194 Đề nghị chủ hồ sơ Trịnh Thị Phường bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-230317-0194 TB_TREHAN
4 000.00.07.H04-230306-0229 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Tấn Khởi bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-230306-0229 TB_TREHAN
5 000.00.29.H04-230301-0214 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Danh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.29.H04-230301-0214 TB_TREHAN
6 000.00.29.H04-230301-0021 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Danh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.29.H04-230301-0021 TB_TREHAN
7 000.00.07.H04-230301-0385 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty CP Thiết kế XD và Bất động sản DREAMHOME bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-230301-0385 TB_TREHAN
8 000.00.07.H04-230301-0398 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty CP Thiết kế XD và Bất động sản DREAMHOME bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-230301-0398 TB_TREHAN
9 000.00.07.H04-230222-0147 Đề nghị chủ hồ sơ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-230222-0147 TB_TREHAN
10 000.00.07.H04-230220-0429 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH Phát triển công nghệ và Môi trường Á Đông bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-230220-0429 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
0
7
6
4
7
 Đang online: 114
ipv6 ready