TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 17 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

2 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

3 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

4 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

5 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

6 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

7 Đóng cửa mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

8 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

9 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

10 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
9
0
2
5
 Đang online: 170
ipv6 ready