THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long
2 LƯ KIM THANH Nộp hồ sơ Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LƯ KIM THANH Hộ tịch UBND phường Nhà Mát
3 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long
4 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long
5 CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại cho CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
6 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long
7 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long
8 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long
9 CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HIỆP PHƯỚC Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HIỆP PHƯỚC Xúc tiến thương mại Sở Công thương
10 cá nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho cá nhân Chứng thực UBND Xã Phước Long

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
5
8
8
4
6
 Đang online: 143
ipv6 ready