TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.20.23.H04-230331-0060

Họ tên người nộp: NGÔ VĂN PHỀN
Tổ chức/Cá nhân: NGÔ VĂN PHỀN
Địa chỉ: KHÓM 6
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 31/03/2023
Ngày hẹn trả: 10/05/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
1
1
0
0
 Đang online: 81
ipv6 ready