TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 7242 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục xét tuyển công chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục thi tuyển công chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

8 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Ban Quản lý các KCN Lao Động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

9 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Tỉnh Bạc Liêu, Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Bạc Liêu, Sở Xây dựng - Tỉnh Bạc Liêu, Sở Công Thương - Tỉnh Bạc Liêu, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh - Tỉnh Bạc Liêu Hoạt động xây dựng

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu Kiểm định chất lượng giáo dục

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
4
0
6
2
6
 Đang online: 130
ipv6 ready