THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Nguyễn Lê Mai Thi Nộp hồ sơ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Lê Mai Thi Hộ tịch UBND Xã Phong Thạnh Đông
2 Nguyễn Hồng Tiền Nộp hồ sơ Đăng ký khai tử cho Nguyễn Hồng Tiền Hộ tịch UBND Xã Phong Thạnh Đông
3 kim thị tiền Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho kim thị tiền Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
4 dương trọng nhân Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho dương trọng nhân Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
5 dương minh trí Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho dương minh trí Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
6 trương văn lủy Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho trương văn lủy Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
7 Dương Thị Mau Nộp hồ sơ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho Dương Thị Mau Chứng thực UBND Huyện Phước Long
8 Phan Văn Kiệm Nộp hồ sơ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho Phan Văn Kiệm Chứng thực UBND Huyện Phước Long
9 nguyễn văn tửng Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho nguyễn văn tửng Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
10 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
2
9
4
7
9
9
 Đang online: 80