TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 39 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

2 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

3 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

4 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

5 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

6 Gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

7 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Sở Xây dựng - Tỉnh Bạc Liêu Kinh doanh bất động sản

Mức 3

Đăng ký

8 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

9 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

10 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
6
7
6
2
3
 Đang online: 118
ipv6 ready