THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Ngô Hoàng Giang CMND, giấy chứng nhận thuyền trưởng cho Ngô Hoàng Giang Chứng thực UBND Thị trấn Ngan Dừa
2 Danh Tâm HĐ thế chấp quyền sử dụng đất cho Danh Tâm Chứng thực UBND Thị trấn Ngan Dừa
3 Danh Tâm HĐ thế chấp quyền sử dụng đất cho Danh Tâm Chứng thực UBND Thị trấn Ngan Dừa
4 LƯƠNG THẾ TÀI HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN cho LƯƠNG THẾ TÀI Chứng thực UBND Xã Vĩnh Hưng
5 Đỗ Văn Khởi Da cá sấu cho Đỗ Văn Khởi Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 TRẦN VŨ HOÀNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH cho TRẦN VŨ HOÀNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
7 Quách Trưởng Giả 94L-8022 cho Quách Trưởng Giả Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
8 Trần Mỹ Dung TTHN cho Trần Mỹ Dung Hộ tịch UBND Thị trấn Gành Hào
9 Nguyễn Văn Chuyển SHK cho Nguyễn Văn Chuyển Chứng thực UBND Thị trấn Ngan Dừa
10 Lê Hồng phúc Bằng THPT, chứng nhận chuyên viên cho Lê Hồng phúc Chứng thực UBND Thị trấn Ngan Dừa

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
9
6
6
7
6
6
 Đang online: 850