THÔNG BÁO HỒ SƠ TRỄ HẠN XỬ LÝ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.02.H04-230426-0254 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho CÔNG TY CỔ PHẦN VINASHRIMP có mã biên nhận: 000.00.02.H04-230426-0254 TB_TREHAN
2 000.00.12.H04-230419-0583 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thương binh Nguyễn Thành Long cho Nguyễn Thành Long có mã biên nhận: 000.00.12.H04-230419-0583 TB_TREHAN
3 000.00.12.H04-230414-0001 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thương binh Lê Văn Thắng cho Lê Văn Thắng có mã biên nhận: 000.00.12.H04-230414-0001 TB_TREHAN
4 000.00.07.H04-230414-0544 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh). Dự án: Nhà máy chế biến xuất khẩu Tôm Việt. cho Công ty Cổ phần Chế biến Xuất khẩu Tôm Việt có mã biên nhận: 000.00.07.H04-230414-0544 TB_TREHAN
5 000.00.12.H04-230410-0191 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thương binh Lâm Thanh Ngân cho Lâm Thanh Ngân có mã biên nhận: 000.00.12.H04-230410-0191 TB_TREHAN
6 000.00.12.H04-230322-0038 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Thương binh cho Văn Công Đởm có mã biên nhận: 000.00.12.H04-230322-0038 TB_TREHAN
7 000.21.25.H04-221024-0359 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Đăng ký khai sinh cho Hồ Nguyễn Gia Hạo có mã biên nhận: 000.21.25.H04-221024-0359 TB_TREHAN
8 000.00.12.H04-220602-0093 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Đính chính thông tin trên BMLS. Phạm Minh Tâm cho Phạm Thị Nhẫn (ls. Phạm Minh Tâm ) có mã biên nhận: 000.00.12.H04-220602-0093 TB_TREHAN
9 000.00.12.H04-220321-0077 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Ls. Nguyễn Thanh Bình cho Nguyễn Xuân Trường (LS. Nguyễn Thanh Bình) có mã biên nhận: 000.00.12.H04-220321-0077 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
2
0
0
1
5
 Đang online: 244
ipv6 ready