THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.26.H04-211124-0032 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Thị Kim Anh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-211124-0032 TB_TREHAN
2 000.00.26.H04-211124-0008 Đề nghị chủ hồ sơ Thạch Thị Phal bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-211124-0008 TB_TREHAN
3 000.00.26.H04-211124-0005 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Bồi bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.26.H04-211124-0005 TB_TREHAN
4 000.00.07.H04-211124-0295 Đề nghị chủ hồ sơ Công an tỉnh Bạc Liêu (Trụ sở công an xã Long Điền Đông) bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211124-0295 TB_TREHAN
5 000.00.07.H04-211116-0200 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211116-0200 TB_TREHAN
6 000.00.07.H04-211103-0017 Đề nghị chủ hồ sơ Bệnh viện Lao và Phổi bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211103-0017 TB_TREHAN
7 000.00.12.H04-211029-0309 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Thị Hà bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211029-0309 TB_TREHAN
8 000.00.12.H04-211020-0305 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thống Nhất bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211020-0305 TB_TREHAN
9 000.00.07.H04-211015-0112 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211015-0112 TB_TREHAN
10 000.00.07.H04-211014-0263 Đề nghị chủ hồ sơ CHÙA XIÊM CÁN bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211014-0263 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
5
4
3
7
1
 Đang online: 881